Absolwent Roku


Absolwent Roku 2019/2020
W klasyfikacji końcowej  2019/2020 Najlepszą Absolwentką LXXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konarskiego A.D. 2020 Oliwia Kobylińska uczennica klasy policyjnej, natomiast Najlepszą Absolwentką Technikum nr 26 A.D. 2020 została Elżbieta Waszczyk uczennica klasy technik żywienia i usług gastronomicznych.

Absolwent Roku 2018/2019
26 kwietnia 2019 r. w czasie uroczystości pożegnania klas maturalnych dyrektor szkoły mgr inż. Małgorzata Pruszyńska wręczyła listy gratulacyjne Najlepszym Absolwentom liceum i technikum.
W technikum Najlepszą Absolwentką A.D. 2019 została Paulina Dominiak uczennica klasy technik żywienia i usług gastronomicznych, a  w liceum Najlepszym Absolwentem został Hubert Kaczmarzyk uczeń klasy wojskowej.

Absolwent Roku 2017/2018 
W piątek 27 kwietnia w trakcie uroczystości pożegnania uczniów klas najwyższych programowo, dyrektor szkoły mgr inż. Małgorzata Pruszyńska oraz przewodnicząca prezydium rady rodziców pani Monika Szymańska, wręczyły listy gratulacyjne i nagrody rzeczowe najlepszym absolwentom  w roku 2017/2018. 
Najlepszą Absolwentką Technikum nr 26 została Weronika Goliczewska. 
Najlepszą Absolwentką LXXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konarskiego została Natalia Kamińska. 
Tytuł Najlepszego Absolwenta otrzymują uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie.


Absolwent Roku 2016/2017
W piątek 28 kwietnia w auli im. dyrektora Wincentego Czerwińskiego dyrektor szkoły mgr inż. Małgorzata Pruszyńska wręczyła zwycięzcom konkursu Absolwent Roku listy gratulacyjne i nagrody rzeczowe (tablety) ufundowane przez radę rodziców. 
Absolwentką Roku 2016/2017 Technikum nr 26 została Marta Prusik, natomiast Absolwentką Roku 2016/2017 LXXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konarskiego została stypendystka Stypendium Prezesa Rady Ministrów Olga Simińska.


Absolwent Roku 2015/2016
W piątek 29 kwietnia 2016 r. podczas uroczystości pożegnania klas najwyższych programowo wręczono tytuły w konkursie Absolwent Roku 2015/2016. 
Najlepszą Absolwentką Technikum nr 26 została trzykrotna stypendystka Prezesa Rady Ministrów, Aleksandra Rowicka - uczennica klasy 4 O (wychowawca pani Ewa Ban). Dodatkowo, Aleksandra odebrała z rąk dyrektora szkoły, pani Małgorzaty Pruszyńskiej list referencyjny.  
Najlepszym Absolwentem LXXXVIII LO został tegoroczny stypendysta Prezesa Rady Ministrów Rafał Roguszczak – uczeń klasy 3 LB (wychowawca pani Agnieszka Wereszczak) 
Zwycięzcy otrzymali listy gratulacyjne oraz nagrody rzeczowe. Serdecznie gratulujemy oraz życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym!


Absolwent roku 2014/2015
Absolwentem roku 2014/2015 w liceum ogólnokształcącym został stypendysta Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2013, uczeń klasy 3 LB Damian Jaworski. List gratulacyjny oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez radę rodziców wręczyli dyrektor Małgorzata Pruszyńska, wychowawca pani Beata Leska oraz przewodniczący Prezydium Rady Rodziców pan Artur Zaleski.
Absolwentem roku 2014/2015 w technikum został uczeń klasy 4 O - technik ortopeda, Krystian Goluch. List gratulacyjny oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez radę rodziców odebrała w imieniu Krystiana, z rąk dyrektora pani Małgorzaty Pruszyńskiej oraz przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców pana Artura Zaleskiego, pani Monika Wasilewska – wychowawca klasy 4 O.


Absolwent Roku 2013/2014
Absolwentką roku 2013/2014 w LO została uczennica klasy 3 LAB Marta Kurczewska.
Absolwentem roku 2013/2014 w Technikum został Łukasz Żmijewski z klasy 4 O.
Za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie najlepsi absolwenci otrzymali listy gratulacyjne, listy referencyjne oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez radę rodziców.


Absolwent Roku 2012/2013
Absolwentką Roku została uczennica liceum Agnieszka Wieczorek z klasy 3LA, która wyróżniła się wysokimi osiągnięciami edukacyjnymi oraz działalnością na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Agnieszka aktywnie włączała się w życie szkoły - organizowała i prowadziła uroczystości. Angażowała się w pomoc koleżeńską i na rzecz dzieci. Podejmowała działania promujące szkołę - brała udział w nakręceniu filmu o Zespole Szkół im. Michała Konarskiego, uczestniczyła w różnych przedsięwzięciach artystycznych, między innymi w przedstawieniu teatralnym „Granda na Chłodnej”. Za swoje osiągnięcia uczennica otrzymała nagrodę rzeczową - netbook'a.

Absolwent Roku 2011/2012
27.04.2012 r.
Nagrodę Najlepszy Absolwent LO LXXXVIII w roku szkolnym 2011/2012 r. otrzymała Adrianna Jagodzińska z klasy 3 LD - nagroda netbook
Nagrodę Najlepszy Absolwent Technikum w roku szkolnym 2011/2012 r. otrzymała Żaneta Korlak z klasy 4O - nagroda netbook
 
 
 

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: