Absolwent Roku


Absolwent Roku 2018/2019
26 kwietnia 2019 r. w czasie uroczystości pożegnania klas maturalnych dyrektor szkoły mgr inż. Małgorzata Pruszyńska wręczyła listy gratulacyjne Najlepszym Absolwentom liceum i technikum.
W technikum Najlepszą Absolwentką A.D. 2019 została Paulina Dominiak uczennica klasy technik żywienia i usług gastronomicznych, a  w liceum Najlepszym Absolwentem został Hubert Kaczmarzyk uczeń klasy wojskowej.

Absolwent Roku 2017/2018 
W piątek 27 kwietnia w trakcie uroczystości pożegnania uczniów klas najwyższych programowo, dyrektor szkoły mgr inż. Małgorzata Pruszyńska oraz przewodnicząca prezydium rady rodziców pani Monika Szymańska, wręczyły listy gratulacyjne i nagrody rzeczowe najlepszym absolwentom  w roku 2017/2018. 
Najlepszą Absolwentką Technikum nr 26 została Weronika Goliczewska. 
Najlepszą Absolwentką LXXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konarskiego została Natalia Kamińska. 
Tytuł Najlepszego Absolwenta otrzymują uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie.


Absolwent Roku 2016/2017
W piątek 28 kwietnia w auli im. dyrektora Wincentego Czerwińskiego dyrektor szkoły mgr inż. Małgorzata Pruszyńska wręczyła zwycięzcom konkursu Absolwent Roku listy gratulacyjne i nagrody rzeczowe (tablety) ufundowane przez radę rodziców. 
Absolwentką Roku 2016/2017 Technikum nr 26 została Marta Prusik, natomiast Absolwentką Roku 2016/2017 LXXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konarskiego została stypendystka Stypendium Prezesa Rady Ministrów Olga Simińska.


Absolwent Roku 2015/2016
W piątek 29 kwietnia 2016 r. podczas uroczystości pożegnania klas najwyższych programowo wręczono tytuły w konkursie Absolwent Roku 2015/2016. 
Najlepszą Absolwentką Technikum nr 26 została trzykrotna stypendystka Prezesa Rady Ministrów, Aleksandra Rowicka - uczennica klasy 4 O (wychowawca pani Ewa Ban). Dodatkowo, Aleksandra odebrała z rąk dyrektora szkoły, pani Małgorzaty Pruszyńskiej list referencyjny.  
Najlepszym Absolwentem LXXXVIII LO został tegoroczny stypendysta Prezesa Rady Ministrów Rafał Roguszczak – uczeń klasy 3 LB (wychowawca pani Agnieszka Wereszczak) 
Zwycięzcy otrzymali listy gratulacyjne oraz nagrody rzeczowe. Serdecznie gratulujemy oraz życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym!


Absolwent roku 2014/2015
Absolwentem roku 2014/2015 w liceum ogólnokształcącym został stypendysta Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2013, uczeń klasy 3 LB Damian Jaworski. List gratulacyjny oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez radę rodziców wręczyli dyrektor Małgorzata Pruszyńska, wychowawca pani Beata Leska oraz przewodniczący Prezydium Rady Rodziców pan Artur Zaleski.
Absolwentem roku 2014/2015 w technikum został uczeń klasy 4 O - technik ortopeda, Krystian Goluch. List gratulacyjny oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez radę rodziców odebrała w imieniu Krystiana, z rąk dyrektora pani Małgorzaty Pruszyńskiej oraz przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców pana Artura Zaleskiego, pani Monika Wasilewska – wychowawca klasy 4 O.


Absolwent Roku 2013/2014
Absolwentką roku 2013/2014 w LO została uczennica klasy 3 LAB Marta Kurczewska.
Absolwentem roku 2013/2014 w Technikum został Łukasz Żmijewski z klasy 4 O.
Za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie najlepsi absolwenci otrzymali listy gratulacyjne, listy referencyjne oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez radę rodziców.


Absolwent Roku 2012/2013
Absolwentką Roku została uczennica liceum Agnieszka Wieczorek z klasy 3LA, która wyróżniła się wysokimi osiągnięciami edukacyjnymi oraz działalnością na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Agnieszka aktywnie włączała się w życie szkoły - organizowała i prowadziła uroczystości. Angażowała się w pomoc koleżeńską i na rzecz dzieci. Podejmowała działania promujące szkołę - brała udział w nakręceniu filmu o Zespole Szkół im. Michała Konarskiego, uczestniczyła w różnych przedsięwzięciach artystycznych, między innymi w przedstawieniu teatralnym „Granda na Chłodnej”. Za swoje osiągnięcia uczennica otrzymała nagrodę rzeczową - netbook'a.

Absolwent Roku 2011/2012
27.04.2012 r.
Nagrodę Najlepszy Absolwent LO LXXXVIII w roku szkolnym 2011/2012 r. otrzymała Adrianna Jagodzińska z klasy 3 LD - nagroda netbook
Nagrodę Najlepszy Absolwent Technikum w roku szkolnym 2011/2012 r. otrzymała Żaneta Korlak z klasy 4O - nagroda netbook
 
 
 

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: