Akcja "Godne dzieciństwo"


Uczniowie klas mundurowych naszego liceum włączyli się do akcji „Godne dzieciństwo” organizowanej przez Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża i Tesco. Środki zebrane przez wolontariuszy zostały przekazane na pomoc świąteczną dla dzieci z Warszawy i Mazowsza.

Link do zdjęć i informacji
https://www.facebook.com/MOO.PCK/ oraz https://www.facebook.com/MOO.PCK/photos/pcb.1760039260697682/1760035890698019/?type=3&theater

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: