Podziękowania od fundacji "Świat na TAK"


15 lutego w czasie uroczystości w Sejmie RP pani Anna Dziadowicz oraz nasi wolontariusze odebrali podziękowanie dla szkoły za pomoc w organizacji i udział w XX Integracyjnym Balu Karnawałowym. Bal organizowany był przez Fundację "Świat na Tak", z którą szkoła współpracuje od lat.

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: