Rada rodziców


Skład Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca Pani Wioletta Kamińska (1GŻ2)
Wiceprzewodniczący Pan Grzegorz Woscholski  (1GLA)
Sekretarz Pani Aleksandra Madalińska  (1GLB)
Skarbnik Pani Anna Kowalczyk-Chmura  (2LB)
Adres mailowy rady rodziców - rada_rodzicow@konar.info

Wpłaty na radę rodziców można dokonywać przelewem na konto:

PKO BP S.A. XVIII O/Warszawa
44 1020 1185 0000 4602 0011 0155
RADA RODZICÓW przy Zespole Szkół im. M. Konarskiego
01-043 Warszawa, ul. Okopowa 55 A
(w tytule wpłaty proszę podać: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz czego dotyczy wpłata)


Zapraszamy do obejrzenia archiwalnych zdjęć w galerii, prezentujących zebrania z rodzicami uczniów  Konara.(zebrania z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku).

Galeria rady rodziców
 

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: