Spotkanie ze świadkiem historii


Dnia 13 listopada 2017 roku w auli szkolnej w ramach programu "Spotkanie ze świadkiem historii" odbyło się spotkanie z panem Stanisławem Brzosko pseudonim „Socha”. Panu Stanisławowi towarzyszył przedstawiciel Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK w Warszawie, pan Sławomir Korsan. Pan Stanisław Brzosko pseud. "Socha" opowiadał uczniom klasy 1 LA i 1 LC o swoim szlaku bojowym w Powstaniu Warszawskim, najpierw jako dowódca plutonu, a następnie dowódca 2. kompanii batalionu "Kiliński". Najwięcej miejsca w swoich wspomnieniach nasz bohater poświęcił zdobyciu budynku PAST-y, przy ulicy Zielnej 39. Pan Stanisław Brzosko został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Medalem "Pro Memoria", Odznaką Pamiątkową Batalionu "Kiliński". Bardzo dziękujemy za pełne wzruszeń spotkanie.

Koordynator: pani Sylwia Sala wraz z uczniami klasy 1 LB. 

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: