Wyniki III Międzyszkolnego konkursu „Zostań mistrzem hotelarstwa”


11.04.2018 r. w pracowni hotelarskiej do zajęć teoretycznych  odbył się III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Hotelarstwie „Zostań mistrzem hotelarstwa”. Do rywalizacji przystąpiły 
4 zespoły:
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica z Siedlec: Weronika Posiadało i Karolina Chromińska z opiekunem panią Agnieszką Woźniak-Olczak,  
  • Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich z Radomia Anna Glista i Ewelina Kaleta z opiekunem panią Renata Danasiewicz,
  • Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych Warszawy: Klaudia Lewandowska i Anita Pakuła z opiekunem panią Anetą Kwiecińską,
  • Zespół Szkół im. Michała Konarskiego z Warszawy: Justyna Szantiło i Dominik Peński  z opiekunem panią Anną Dymkowską.

Pierwszym etapem konkursu był test pisemny, który miał na celu  sprawdzić wiadomości 
z zakresu przedmiotów zawodowych w zawodzie technik hotelarstwa. Etap II to część praktyczna - konkurencje związane były z obsługą gościa w recepcji, w restauracji hotelowej 
i w jednostce oraz z przygotowaniem i nakryciem stołu do śniadań. W części dotyczącej jednostki mieszkalnej zespoły miały za zadanie uzupełnić wniosek o nadanie kategoryzacji hotelu.

Jury III Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Hotelarstwie „Zostań mistrzem hotelarstwa” 
pod przewodnictwem pana Michała Nowakowskiego Administration and HR Specialist Hotelu Ibis przyznało I miejsce uczniom z Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych 
w Warszawie Klaudii Lewandowskiej i Anicie Pakuła. Drugie miejsce zajęli uczniowie 
z Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego z Warszawy Justyna Szantiło i Dominik Peński. III miejsca zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich z Radomia: Anna Glista i Ewelina Kaleta.

Wszystkim uczestnikom i opiekunom dziękujemy za udział w III Międzyszkolnym konkursie „Zostań mistrzem hotelarstwa” i zapraszamy za rok!

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: