XVIII Dzień Papieski


Dnia 8 października 2018 roku, pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa”, już po raz osiemnasty odbył się Dzień Papieski. Z tej okazji, pod kościołem Świętego Karola Boromeusza, wolontariusze naszej szkoły, wraz z panem Jackiem Krużyckim, wzięli udział w zbiórce pieniędzy, na fundusz stypendialny dla zdolnej młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin.
Jan Paweł II od lat nawoływał i prosił o pomoc dla ubogich. Szczególnie bliska Jego sercu była biedna młodzież. Stąd Dzień Papieski jest szansą do zbiórki pieniędzy dla zdolnej młodzieży, która nie ma warunków do odpowiedniego rozwoju intelektualnego. Taką pomocą przede wszystkim objęci są gimnazjaliści i licealiści z ubogich miast i wiosek, którym później przyznaje się stypendia.
Włączając się w akcję, uczestniczymy w budowie: „Żywego pomnika Jana Pawła II
 
XVIIIDP_plakat_A4

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: